Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léto 2013

10. 7. 2013

 Dovolená na Orlíku a trochu vodního výcviku se klukům moc líbí.  Též  trénování stop v lese i na louce je super.

Trénink ve vodě se skládá:

 • Aportování
 • Přitažení tonoucího za aportovací lano nebo za plovák
 • Přitažení  serfového prkna s osobou
 • Plavání s psovodem, aniž by pes psovoda ohrožoval
 • Nastupování a zaujmutí polohy vleže na serfovém prkně, následné vezení serfu po hladině a klidné vystoupení psa na břeh
 • Nástupování do lodi s posazením psa v ní a vystupování z lodi ven na břeh
 • Projížka lodí, výskok psa a sledování psovoda v lodi (oční kontakt mezi psem a psovodem)
 • Přinesení pádla
 • Aportování lana ze břehu k lodi a následné předání figurantům na "povel Pusť"
 • Seskok z lodi a vytažení tonoucí osoby

http://od-albyonu.rajce.idnes.cz/Leto_2013#

Trénink na suchu:

 • Přivolání psa
 • Poslušnost dle BH
 • Poslušnost dle ZM
 • Vysílání psa do tří směrů se zastavením

BH - Schéma provádění cviku ovladatelnosti na vodítku i bez vodítka:

 

Zkouška "BH"   Celkem: 60 bodů

Všeobecná ustanovení:

K této zkoušce jsou připuštěni psi s průkazem původu všech plemen a velikostí, organizovaných v FCI. Minimální věk psa musí být 12 měsíců. Rozhodčí nesděluje žádné výsledky v bodech, ale na závěr sdělí pouze to zda pes “Obstál” nebo “Neobstál”. Zkoušku pes splnil, jestliže v části 1 získá minimálně 70 % z možných bodů.(42 bodů). Hodnocení části 2 je na rozhodčím, zda předvedené výkony považuje za postačující či nikoli. zadaná výcviková značka nemá vliv na chovnost jedince. Opakované skládání této zkoušky není termínově vázáno.

Část l:

Zkouška doprovodného psa se provádí v této části na cvičišti nebo ve volném. prostředí. Každý jednotlivý cvik začíná a konci v základním postoji psovoda se psem u levé nohy, pravou lopatkou na úrovni psovodova kolena. Závěrečný základní postoj cviku lze použít jako základní postoj cviku následujícího. Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Další části cviku, jako obraty, zastavení, změny rytmu chůze atd. provádí psovod samostatně bez pokynů rozhodčího, ale za dodržení všeobecných zásad pro poslušnost. Psovod má právo požádat rozhodčího o velení.

Chválení psa je dovoleno po každém ukončení cviku. Poté psovod zaujme základní postoj. Mezi pochvalou a zahájením dalšího cviku musí být zřetelný časový odstup, cca 3 vteřiny. Mezi jednotlivými cviky muší být pes veden u nohy psovoda.

1. Ovladatelnost-na vodítku: (15 bodů)

(Zvukový povel “K noze”)

2. Ovladatelnost bez vodítka: (15 bodů)

(Zvukový povel “K noze”)

Poznámku: Ovladatelnost se provádí podle schématu.

3. Odložení v sedě: (10 bodů)

(Zvukový povel “K noze”, “Sedni”) ,

4. Odložení s přivoláním: (10 bodů)

(Zvukový povel: “K noze”, “Lehni”, “Ke mně”, nebo jméno psa, “K noze”).

5. Odložení psa: (10 bodů)

(Zvukový povel “Lehni”, “Zůstaň”. “Sedni”)

Provedení viz. popis cviku, analogicky C)

Část 2:

Zkouška v dopravním ruchu

Všeobecně

Cvik se provádí na veřejně přístupném místě (ulice, cesta, náměstí) s mírným dopravním provozem. Veřejná doprava a provoz v ulici nesmí být narušen.

Na místě přezkoušení jsou přítomni. pouze zkoušený pes, jeho psovod, rozhodčí, případně vedoucí zkoušek. Všichni ostatní účastníci zkoušek se zdržují se psy stranou; na vhodném a bezpečném místě, (klubovna, cvičiště, místo srazu atp.), kde jsou připraveni k přezkoušení psa. Provedení této část; zkoušky je pro svou zvláštnost náročné na čas. Požadavky jednotlivých cviků nesmí být povrchním způsobem zkracovány. Z tohoto důvodu může .být v jednom dni přezkoušeno max. 15 psů. Pro splnění této části zkoušky je směrodatný celkový pohled na psa, pohybující se v dopravním ruchu.

Body za jednotlivé cviky části 2 se nezadávají.

PRŮBĚH ZKOUŠKY

1. Ovladatelnost a chování se v pouličním ruchu

Na pokyn rozhodčího se projde psovod se psem na vodítku úsekem ulice po chodníku. Rozhodčí jej následuje v přiměřené vzdálenosti. Pes následuje psovoda ochotně na volné šňůře po jeho levé straně, lopatkou na úrovni kolena psovoda. K chodcům, jakož i k protějšímu dopravnímu ruchu se má pes chovat lhostejně. Cesta psovoda je křížena kolem utíkajícím chodcem (pomocníkem). Krátce poté je psovod zezadu těsně předjížděn cyklistou (pomocníkem) jedoucím cestou pro cyklisty nebo ve vozovce. Předjíždění se musí odehrát tak, aby pes byl mezi cyklistou a psovodem. Při předjíždění použije cyklista zvonek. Poté se psovod otočí, jde k rozhodčímu, zastaví se s ním pozdraví ho podáním ruky a hovoří sním. Pes může při tom stát, ležet nebo. sedět, musí se ale chovat klidně.

2. Chování se psa za ztížených dopravních podmínek

Na pokyn rozhodčího přejde psovod se psem na vodítku do míst silnějšího provozu chodců. Psovod se mezi tím dvakrát zastaví. Poprvé si má pes na zvukový povel sednout, podruhé dostává zvukový povel “lehni”!, na který si má ihned lehnout a zůstat ležet. V průběhu tohoto cviku dojde s krátkými zastávkami několikrát k neobvyklému hluku na blízkém místě (projíždějící vlaky na železniční trati, průjezd vlaků v podjezdu nebo nadjezdu, tramvají apod.). Pes má psovoda i při silném provozu chodců a v neobvyklém ruchu stále. pozorně a ochotně sledovat, aniž by to na něj mělo jakýkoli vliv. (Vhodná místa k provádění cviku jsou rušná náměstí, vlakové stanice, autobusová nádraží apod.).

3. Chování psa v pouličním ruchu krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě, jeho chování k ostatním zvířatům

Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku po chodníku ulicí s mírným provozem. Po krátké cestě se psovod na pokyn rozhodčího zastaví a. přiváže vodítko k plotu, kruhu ve zdi, nebo podobně. Psovod pak odchází na .2 minuty mimo dohled psa do obchodu nebo domovního vchodu. Pes může stát, sedět nebo ležet. V době nepřítomnosti psovoda jde bočně ve vzdálenosti asi pěti kroků kolem zkoušeného psa chodec (pomocník) se psem na vodítku. pes ponechaný o samotě se v době nepřítomnosti psovoda musí chovat klidně, na kolem vedeného psa (nepoužívat žádného rváče) nesmí se snažit útočit (silné trhání vodítkem, trvající štěkot).

Trénink na suchu:

Zkouška ZM Poslušnost :
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10    
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50 (35)

 Trénování stop:

 • dle zkoušky ZM

ZM  Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.
Z   50 (35)