Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dysplazie lokte

28. 4. 2011
 
                     PSI A GENETIKA
            Za porozuměním variability plemen psů a jejich života
                        Ing.Jaromír Dostál,DrSc.
 
Dysplazie lokte
 
     Pod pojmem dysplazie lokte jsou známy celkem tři odlišné poruchy růstu loketního kloubu, které se projevují kulháním, protože jsou bolestivé, a otokem postiženého či postižených kloubů. Podrobnější popis jednotlivých forem dysplazie lokte si nebudeme uvádět. Postižen může být jeden kloub nebo oba klouby jak u psů, tak u fen. U některých plemen je popisován častější výskyt tohoto defektu u psů. Dysplazii lokte lze pozorovat již ve stáří 4 až 6 měsíců, ale všechny tři poruchy lze operativně odstraňovat. Toto je pravděpodobně důvodem, proč není tento defekt tak podrobně a intenzivně geneticky prostudován.
     V USA bylo zjištěno, že jsou postižena především velká plemena psů, přičemž největší výskyt tohoto defektu byl zaznamenán u německého ovčáka. Tato zjištění byla poptvrzena i v Anglii. Nazákladě výsledků studia rodin německých ovčáků byla vyslovena domněnkao genetické kontrole dysplazie lokte. Steward již v roce 1972 uvádí na podkladě studia 38 rodokmenů něm. ovčáků, že příbuzenská plemenitba zvyšuje výskyt dysplazie lokte u potomstva a tak podporuje hypotézu o její genetické kontrole.Podobné závěry jsou publokovány i australskými autory. Nejlépe jsou dokumentována sledování sledování tohoto defektu v USA, kde byly analyzovány vrhy něm. ovčáků a něm. ovčáků křížených s grayhaundem Podrobně jsou rozvedeny v následující tabulce č.1.
 
 

Pes                    zdravý              zdravý             postižený          postižený

Fena                  zdravá             postižená       zdravá               postižená             

Počet potomků  44                   22                     49                        72

Zdravých           42                   16                     28                        32

Postižených      -                        3                       9                        24                            

Neznámých          2                   3                     12                        16

(uhynulých dříve než dosáhli stáří 90 dnů, a dysplezie lokte proto nemohla být vyhodnocena)
 
     Již v běžném porovnání uvedených výsledků můžeme odvodit, že dysplazie loketního kloubu nemůže být kontrolována jednou dominantní alelou jednoho genu, protože pak by poměr postižených a zdravých potomků po páření v druhé a třetí skupině, kdy je jeden z jejich rodičů zdravý a jeden postižený, nemohl být ve prospěch zdravých potomků, ale naopak počet postižených potomků by nutně musel být vyšší. Ani kontrola jednou recesivní alelou jednoho genu není pravděpodobná. V takovém případě by zase vzájemné páření postižených rodičů mezi sebou muselo dát jen postižené potomstvo a ne, jak je vidět ve čtvrté skupině, více než polovinu potomstva zdravého.Genetická kontrola tohoto defektu je z tohoto důvodu stále nejasná.
     Plemena, u kterých byl výskyt dysplazie lokte popsán bez ohledu na to, o kterou formu se jedná, jsou německý ovčák,bernský salašnický pes,německá doga,border kolie,francouzský buvier, německý boxer, bulmastif, pyrenejský ovčák, irský vlkodav, kuvas, novofundlandský pes, briard, rotvajler, čau-čau, šarpej, anglický baset, střední pudl,...
     Vědecká komise FCI navrhla a předsednictvo FCI přijalo jednotný návrh hodnocení dysplazie kyčelního kloubu a dysplazie lokte( viz Magazin FCI 35/2000,str.5-7), kde rovněž specifikuje podmínky, za kterých je hodnocení akceptováno všemi členskými zeměmi FCI, minimálně požadované stáří jedince při kontrole,podrobný návrh mezinárodního certifikátu ve všech čtyřech jazycích FCI tak,aby byl srozumitelný a přehledný, obsahující podrobnéidentifikační údaje vyšetřeného jedince, datum,pracoviště,jméno a razítko toho, kdo vyšetření provedl.
 
Dysplazie kyčelního koubu je hodnocena pěti stupni,přičemž:
 
 
A   bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu
B   téměř bez příznaků dysplazie kyč.kloubu
C   mírný stupeň dysplazie kyčelního kloubu
D   střední stupeň dysplazie kyčelního kloubu
E   vysoký stupeň dysplazie kyčelního kloubu
 
Dysplazie lokte je hodnocena čtyřmi stupni, přičemž:
 
0   bez příznaků dysplazie lokte
1   mírný stupeň dysplazie lokte
2   střední stupeň dysplazie lokte
3   vysoký stupeň dysplazie lokte
 
     Jak jste si jistě všimli,záměrně jsou stupně dysplazie kyčelního kloubu označovány písmeny a stupě dysplazie lokte číslicemi,aby v žádném případě nemohlo dojít k záměně hodnocení.
 
/přepsáno z časopisu Svět psů 4/2003/