Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 4. 2011

 

Výstavní tituly - význam
 
            Ani samotný průkaz původu nezaručuje, že pes bude uznán chovným. Podmínkou pro zařazení do chovu je tzv. svod a bonitace. Pokud má pes průkaz původu, můžete se zúčastnit jakékoli výstavy. Oblastní, krajské výstavy jsou menší, bývá na nich zpravidla několik stovek psů, větší jsou pak národní a mezinárodní výstavy, kde už je několik tisíc psů. (Pořádají se i evropské a světové výstavy). Zvláštní kategorii tvoří klubové a speciální výstavy. Ty se buď konají samostatně, nebo v rámci některé větší výstavy. Jsou charakteristické tím, že se na nich předvede zpravidla nejvíc jedinců daného plemene, a jsou tu vedle titulů CAJC a CAC zadávány také tituly klubový vítěz nebo vítěz speciální výstavy. Co je míněno pojmem ,,CACová výstava". Je to výstava, kde je možné získat titul CAC
( a tzv. rezervní čili Res..CAC, který obdrží druhý nejhezčí pes ve třídě).     
       
Co znamenají zkratky titulů?
 
CAJC je čekatelství Českého junior šampiona. Zadává se psům a fenám ve třídě mladých, kteří získají známku výborná 1. K získání šampionátu musí pes získat tři tituly CAJC ve věku 9 - 24 měsíců. Nejméně dvě čekatelství musejí být získána ve třídě mladých, třetí titul CAJC lze nahradit titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů. Toto čekatelství pak ovšem nelze použít pro přiznání titulu Český šampion.
CAC je čekatelství šampionátu krásy ČR, tedy vlastně jakási ,,dospělá" obdoba titulu CAJC. Aby se pes stal šampionem ČR, musí získat čtyři tato čekatelství, z toho nejméně dvě na mezinárodní výstavě, a to nejméně ve dvou výstavních sezonách
 ( ve dvou letech) od nejméně dvou rozhodčích. (Platí pro plemena, která nemají povinnou zkoušku z výkonu.) Získání titulu CAC doloží majitel psa kartičkou, kterou získá na výstavě. Jakmile nasbírá čtyři CACové kartičky, pošle je na sekretariát Českomoravské kynologické unie (zastřešující kynologická organizace v ČR), pro potvrzení titulu Šampion krásy ČR. Titul r.CAC může rozhodčí zadat psovi se známkou výborný 2, pokud je přesvědčen o jeho kvalitách a pokud by mu v nepřítomnosti psa oceněného výborný 1 zadal CAC. Jestliže má pes, který získal titul CAC, již potvrzený šampionát ČR, platí druhému psovi v pořadí r.CAC jako ,,pravý" CAC. Tituly CAC a r.CAC může pes získat v mezitřídě (15-24 měsíců), ve třídě otevřené (od 15 měsíců), v pracovní třídě (pro jednotlivce od 15 měsíců s uznanou a doloženou zkouškou z výkonu u plemen, kde ČMKU tuto třídu povoluje) a ve třídě vítězů ( pro jedince od 15 měsíců s titulem mezinárodní šampion nebo národní šampion členského státu FCI, národní vítěz, klubový vítěz nebo vítěz speciální výstavy).
CACIB je čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. U plemen, která mají povinnou pracovní zkoušku, musí pes v období nejméně jednoho roku a jednoho dne získat čtyři tato čekatelství, aby splnil podmínky pro přiznání titulu interšampion. Čekatelství musejí být ze třech různých zemí a od tří rozhodčích. O tento titul soutěží psi, kteří získali titul CAC. Obdobně jako u CACe je i zde zadáván rezervní CACIB. Do boje o rezervní CACIB mohou zasáhnout vedle psů s titulem CAC (kteří nezískali CACIBa) i psi s titulem r. CAC. (Může se totiž stát, že pes s rezervním CACem se rozhodčímu jeví kvalitnější než CACový pes z jiné třídy.)
            Tituly CAJC, CAC a CACIB s přitom zadávají zvlášť u psů a u fen. Do soutěže o titul BOB (Best of Breed - vítěz plemene) postupují psi a feny s titulem CAJC nebo CACIB a veterán, pokud získal ocenění výborný 1. Maximálně může tedy o BOBa soutěžit šest jedinců. Tento titul je nejvyšším v rámci plemene.
            Nutno dodat, že žádný z titulů není nárokový, rozhodčí ho tedy může , ale nemusí psovi zadat. A to ani v případě, kdy bude pes ve třídě, nebo dokonce v plemeni zcela sám. Může dostat jen známku s pořadím nebo známku bez pořadí. Přitom pořadí může rozhodčí zadat pouze psům se známku výborný nebo velmi dobrý. (pokud nepočítáme třídu dorostu, kde jsou jen dvě známky - velmi nadějný a nadějný).
            Pes, kterému se podaří získat titul vítěze plemene (BOB), postupuje dále do tzv. závěrečných soutěží, kde v konkurenci mnoha jiných plemen bojuje o titul BIG (Best in Group) - tedy vítěz FCI skupiny. FCI skupin je celkem deset, k tomu se za samostatnou skupinu počítají i národní a mezinárodní kynologickou organizací (FCI) dosud neuznaná plemena. Pokud je výstava dvoudenní, vybírá se z vítězů skupin posuzovaných v jeden den ,,nejkrásnější pes dne" (někdy se používá zkratka
BOD - Best of Day).Ten pak z vítězem druhého dne soutěží o titul absolutního vítěze - BIS - Best in Schow čili nejkrásnější pes celé výstavy.
            Tento titul je snem mnoha chovatelů a majitelů špičkových psů. Některým se splní za život psa hned několikrát, někomu se i přes vynikající kvality psa nesplní nikdy.Svou roli hraje totiž také vkus rozhodčího a atraktivnost plemene.
 
Na závěr o bonitaci obecně.
Bývá jich obvykle několik do roka a kluby si je pořádají jako samostatné akce, například v rámci klubového víkendu, nebo bývají také často součástí výstavy (především klubové nebo speciální). Na bonitaci tzv. bonitační komise psa hodnotí, vyplní tzv. bonitační kartu a psa ocení bonitačním kódem, kde je uveden typ psa, odchylky od standardu a povaha psa. Pokud shledá některé závažné nedostatky, které vylučují psa z chovu, označí ho jako nechovného. Tady je třeba asi upozornit, že bonitace bývá zapsána do průkazu původu.
                                                                      
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář