Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.5.2013 Douglas z Březinského zámku - složil zkoušku ZZO

2. 5. 2013


 

 

  

 

Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

Kritéria pro zkoušku ZZO
1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.
 
Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body
1. P o s l u š n o s t:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsob                            ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku                                           ZP 10
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy)                                     ZP 10
d) za pochodu odložení vleže                                              ZP 10
e) aport volný (předmět psovoda)                                       ZP 10
f) odložení psa (15 kroků)                                                  ZP 10           60    (42)
 
2. S p e c i á l n í   c v i k y
a) přivolání psa za ztížených podmínek                                ZP
b) chování psa ve skupině osob                                           ZP
c) chování psa krátkodobě přivázaného
a ponechaného o samotě                                                    ZP

 

 Zkoušky dle NZŘ 

 

 1.5.2013 v ZKO Stromovka  Douglas  z Březinského zámku složil svou první  zkoušku ZZO ve věku 11 měsíců, dle Národního  zkušebního řádu. Získal bodové ohodnocení  50 bodů a "prospěl".  Douglas se na zkoušce choval jako pes profesionál a udělal mi velkou radost. Velmi korektně posuzovala rozhodčí Renata Angelová - Machová, která viděla i sebemenší chybičku. Krásně strávený úspěšný den provázela i bezvadná parta lidí.  Všem patří velký dík.